BIOGRAFIJAPONOSI ŠKOLEOSOBLJEGALERIJAFORUM

Uspjesi učenika

Vijeće učenika

Vijeće roditelja 

Kutak za roditelje

Pedagoški kutak

Sekcije

Kalendar takmičenja

Ljetopis

 

 

Školski list

Arhiva događaja

Udruženje"Zlatan Handžić"    

Javna ustanova Osnovna škola

“Musa Ćazim Ćatić” Sarajevo;

Sarajevo, Čekaluša 53

tel/fax: 208-567; 216-567;

    

 *Protokol o ponašanju u slučaju nasilja među učenicima u školi.

ORGANIZACIJA  RADA          

 

Našu školu pohađa 680 učenika raspoređenih u 28 odjeljenja i to :

  • od I do IV razreda je 12 odjeljenja ,

  • od V do IX razreda je 15 odjeljenja

  • 334 djevojčica i 346 dječak.

 

a)      Dnevni raspored rada

                       *Nastava se izvodi u petodnevnoj radnoj sedmici, a subote će se koristiti za nadoknadu: izgubljenih časova, te za slobodne aktivnosti učenika.

                     Nastava se odvija u 2 smjene koje se sedmično mijenjaju.

Početak nastave:

Prva smjena   od 8,00 sati

 

Raspored zvonjenja

1.  8,00-8,45

2.  8,50-9,35

VELIKI ODMOR (20 minuta)

3.  9,55-10,40

4.  10,45-11,30

5.  11,35-12,20

6.  12,25-13,10

 

Druga  smjena     od 14,00 sati

 

Raspored zvonjenja

1.  14,00-14,45

2.  14,50-15,35

VELIKI ODMOR (20 minuta)

3.  15,55-16,40

4.  16,45-17,30

5.  17,35-18,20

6.  18,25-19,10

 

Poseban režim rada je za učenike I razreda po Nastavnom programu za devetogodišnju osnovnu školu tako da jedna smjena počinje u 900(I1 i I2),sati a druga u 1200 (I3 i I4 ) sati.Nakon nastave predviđeno po pola sata rad sa učenicima i roditeljima kojima je potrebno,te rad na ujednačavanju nivoa učeničkih znanja).

 

Pored redovne nastave izvodi se i fakultativna nastava iz  vjeronauke,engleskog jezika.

 

ZA SVAKU IZMJENU RASPOREDA ČASOVA,RASPOREDA

 ZVONJENJA I DUŽINE TRAJANJA ČASOVA UČENICI ĆE NA

 VRIJEME BITI OBAVJEŠTENI PUTEM USMENOG OGLASA

 ILI  RAZGLASA U šKOLI.

 

                    *Radno vrijeme osoblja

ˇ       -direktor

               od 8,00 sati do 16,00 sati

ˇ        -pomoćnik direktora

petak - neparna smjena

ponedjeljak,utorak,srijeda  i četvrtak   - parna smjena

ˇ        -sekretar škole

od 8,00 sati do 16,00 sati

 -referent za plan i analizu

od 8,00 sati do 16,00 sati

     -pedagog škole

srijeda  i petak - parna smjena

ponedjeljak,utorak  i četvrtak   - neparna smjena

ˇ        -bibliotekar

od 8,00 sati do 16,00 sati

ˇ        -pomoćno -tehničko osoblje radi u smjenama:

I smjena -od 6,00 do 14,00 sati

II smjena - od 13,00 do 21,00 sati

ˇ        -domar i ložač rade u smjenama naizmjenično i odvojeno od 6,00 do 22,00 sata

ˇ       - kuhinja radi od 8,00 do 16,30 sati

ˇ       - čuvar radi po posebnom rasporedu.

 

 

Zbog nedostatka adekvatnog prostora škola nema produženi i cjelodnevni boravak za učenike.

 

Naša škola nalazi se u Sarajevu u ulici Čekaluša 53.Gravitira na području mjesnih zajednica: Višnjik-Park, Džidžikovac i Koševo (jedan dio), te Ciglane (jedan dio).  Školskom području OŠ "Musa Ćazim Ćatić" pripadaju ulice:Alipašina (desna strana), Maršala Tita (desna strana), Jezero, Danijela Ozme, Kemal-begova, Sutjeska, Hadži-Idrizova, Hasana Kikića, Koševo, Tina Ujevića, Džidžikovac, Mehmed-bega Kapetanovića Ljubušaka, Alekse Šantića, Josipa Vancaša, Rizaha Štetića, Gabelina, Čekaluša, Čekaluša čikma, Hazima Šabanovića, Behaudina Selmanovića, Romana Petrovića, Himzarina, Sumbul Avde, Koševska, Višnjik (lijeva strana), Stjepana Tomića, Patriotske lige i Ciglanska.

 

 

                   b)      Koncepcija škole

 

Nastavni plan i program zasnovan je na temaljnim principima koncepcije, definiranom globalnom cilju i specifičnim ciljevima i posebno na očekivanim rezultatima učenja. Međutim, Koncepcija je nedorečena i veoma često kontradiktorna.

 

Rezultati učenja u školi treba da budu:

-          učenička pismenost u širem smislu riječi (čitanje i pisanje, numerička i informatička pismenost, kultura komuniciranja, medijska kultura)

-          posjedovanje ličnih vještina (mogućnost donošenja odluka, sposobnost uspješnog nošenja sa teškoćama u životu, briga o vlastitom zdravlju i zdravlju drugih, razvijenost pozitivnih navika, human odnos prema svakom živom biću,...)

-          spremnost učenika za prihvatanje uloge odgovornog građanina (koliko cijeni kulturu i običaje drugih ljudi, koliko zastupa jednakost i pravdu, koliko utiče na atmosferu mira i tolerancije u zajednici)

-          sposobnost kritičkog mišljenja i uspješnog rješavanja problema

-          razlike na nivou postignuća na početku i na kraju osnovnog odgoja i obrazovanja

-          sposobnost pozitivne komunikacije

-          jasna predstava o značaju nauke i tehnike u savremenom životu

-          izučavanje i korištenje dva strana jezika.

Ovom bi trebalo dodati estetsku dimenziju, likovnu i muzičku pismenost i sposobnost pojedinca da zna napraviti izbor u skladu sa kriterijima lijepog u svim sadržajima.

 

* VIJEĆE RODITELJA

 

* VIJEĆE UČENIKA

 

                c)     Najvažnije promjene koje donosi reforma osnovne škole:

 

-          upis u školu djece mlađe hronološke dobi (sa 5,5 godina), polazak u školu sa 6 godina

-          osnovna škola traje devet godina (a ne osam)

-          novi Nastavni plan i program za sve razrede od I – IX razreda

-          temeljna znanja i vještine bit će u funkciji globalnog razvoja i globalnih interesa

-          naglašenije afirmiranje novih i fleksibilnijih metoda učenja koje mijenjaju poziciju učenika u nastavi

-          osnovna škola je obavezna i neselektivna za svu djecu bez obzira na razlike u sposobnostima

-          djeca sa blažim smetnjama u razredu bit će integrirana u redovna odjeljenja

-          povećana je odgovornost škole, nastavnika i svih zaposlenih, kao i zajednice u kojoj škola djeluje

-          obaveze su jasno naznačene

-          u devetogodišnjoj školi ostvarivat će se bolja veza sadržaja koji s predmet izučavanja sa iskustvenim, životnim sadržajima i bit će u funkciji pripremanja za odgovoran i svrsishodan život

-          devetogodišnja osnovna škola obezbijetit će temeljna znanja i vještine za uspješan nastavak školovanja u srednjoj školi

-          visokoškolsko obrazovanje za sve profile nastavnika i uspostavljanja balansa u zastupljenosti stručnih, te didaktičko-metodičkih i pedagoško-psiholoških sadržaja u edukaciji nastavnika.

 

Nastavni plan i program svakog nastavnog predmeta sadrži ove dijelove:

-          uloga i značaj nastavnog predmeta

-          cilj izučavanja, odgojno-obrazovni ciljevi

-          sadržaji

-          očekivani rezultati učenja

-          indikatori uspješnosti

-          objašnjena i didaktičko-metodičke napomena

-          smjernice praćenja napredovanja učenika, procjenjivanje nivoa postignuća

 

 

d) Slobodne aktivnosti(sekcije)      

 

Slobodne aktivnosti se organizuju radi razvijanja interesovanja ,sklonosti i stvaralačkih sposobnosti učenika i radi proširivanja njihovih znanja.Zasnivaju se na principima

slobodnog izbora i dobrovoljnosti.U protekloj školskoj godini učenici naše škole su imali izuzetno mnogo nastupa.Rad,aktivnosti i uspjeh mnogobrojnih sekcija,dali su doprinos velikom uspjehu i afirmaciji škole.Učenici naše škole su u školskoj 2011./2012.godini

 uzeli aktivno učešće u svim manifestacijama u organizaciji škole,Općine,Grada,kantona, Federacije,Države,Balkana i Evrope kao i na nekim konkursima internacionalnog karaktera.Veliku pomoć u radu smo imali i od mnogih institucija i organizacija(sportski klubovi,Klub matematičara,škole stranih jezika, muzičke škole,itd)u koje su uključeni naši učenici.

 

e) Škola u prirodi i ekskurzija

U mjesecu maju i junu organizovati boravak djece I, II, III i IV razreda u prirodi i nastavne sadržaje realizovati u prirodi.

 Nastavničko vijeće će odabrati najpovoljnije rješenje, s tim da se ove školske godine prednost daje planini (Bjelašnica,Igman,Vlašić ili Kladanj), a iznimno boravak na moru sa realizacijom škole plivanja. Pri odabiru destinacije za školu u prirodi konsultovaće se Savjet roditelja, a u komisiji za odabir destinacije biće po jedan roditelj učenika iz odjeljenja koje ide u školu u prirodi, učiteljica i uprava škole. 

Uz posebnu organizaciju i poseban program realizovati postavljene zadatke. Uz iskusne prosvjetne radnike u projekat uključiti ljekara i saradnike i studente Pedagoške akademije u Sarajevu i Fakulteta za fizičku kulturu Sarajevo.

 

Početkom juna sa učenicima IX razreda će se organizovati ekskurzija.Direktor škole,razredne starješine IX razreda,predstavnici učenika i predstavnici roditelja izabrat će najpovoljnije rješenje.Pri donošenju odluke o destinaciji izvršiti će se konsultacije sa Vijećem učenika i Vijećem roditelja,a posebna pažnja će se posvetiti obezbjeđivanju donacija kako bi svi zainteresovani učenici otišli na ekskurziju.

 

 

Copyright Osnovna škola "Musa Ćazim Ćatić" , Sarajevo